Železný hasič

Popis disciplín:

Roztažení 4ks hadic B75 (á 20m)
           
Závodník předstartem uchopí 2 proudnice B75, po startu provede roztažení hadicového vedení tak aby pulspojky proudnic přesahovali vyznačenou metu a proudnice odloží.
.
          Smotání hadic B75 (á 20m) a odložení do bedny
.
Závodník provede smotání 2 hadic B ( á 20m ) a uloží do bedny tak aby žádná část hadic nepřesahovala z bedny
 
.
Habrbox
Závodník uchopí 10 kg kladivo zvyznačeného prostoru a musí udeřit 30 uderu na spodní desku a 30 uderú na horní desku
vyznačeného prostoru a pomocí Poté kladivo odloží do vyznačeného prostoru.

Překonání bariery 2x2xm
 Závodník překoná bariéru. Na překonání má maximálně 3 pokusy
 
.
Vstup do 2 NP po žebříku a vytaženi 20 kg závaží
.
Závodník vyleze po žebříku do 2 NP a vyručkováním vytáhne závaží o hmotnosti 30 kg, Při slézání dolů musí závodník vstoupit na poslední příčku žebříku označená barevně.

 
Transport figuríny 80 kg

Závodník provede transport figuríny humáním způsobem na vzdálenost 10 m , obejde s ní kužel a 10 m zpět . Figurína musí být celá za čárou
 
Podlezení překážky tunel
 
.Závodník proleze tunelem. s 20ti kilovým závaží, oběhne metu a opět závaží musí přemístit tunelem za vyznačenou metu
 
Transport zátěže 2 x 25 kg
 
Závodník uchopi 2 barely o váze 25 kg a přenese na vzdálenost 20 m. Po 20 m budou umístěny zpět do vytyčeného prostoru
 
 
Kategorie ženy
Ženy budou mít poloviční vzdálenost u figuríny, u bariery žebřík ,10 kg zátěž na vytažení transport zátěže, transport 2x15 kg
 


Penalizace 10 sec:
-
hadicové vedení není roztaženo úplně (proudnice se jakoukoliv částí dotýká mety)
-
1 hadice přesahuje půdorys bedny
 
-
Kladivo není ve vyznačeném prostoru
-
Nepřekonání bariéry
( 3 pokusů)
 
Nevytažení závaží do 2NP(závodník se pokusil závaží vytáhnout
-
Nedotažení figuríny za čáru ( jaká koliv část se dotýká mety )

 
 
Diskvalifikace:
-
pomoc cizí osoby
-
odhození výstroje nebo výzbroje
-
Vyvynechání překážky
-
Nedotažení hadicového vedení za metu (proudnice se nedotýká čary
-
Odhození proudnic
-
Obě hadice přesahují půdorys bedny
-
    Odhození kladiva
-
Nepřesunutí závaží za vyznačenou mez
-
Nepřekonání bariéry
-
Použití zavětrovacích podpěr bariéry
-
 Nevytažení závaží do 2NP (závodník se ani nepokusí)
-
Při cestě ze žebříku nešlápnuti na spodní příčky
-
    Nedotažení figuríny za metu( figurína se nedotýká čar
-
  Nehumánní transport figuríny
- Neproběhnutí do cíle