Kolektiv MH


Soutěžní družstva
      MH Běšiny

               Starší družstvo :
Strojník - Matěj Duchek, Richard Moravec
Savice - Lukáš Joachimsthaler
Koš      - Patricie Kubátová
Béčko - Jindřiška Olšavská
Troják - Vojtěch Baštař
proud 1 - František Olšavský
proud 2 - Václav Baštař , Hynek Matějka

Mladší družstvo

Stroj : Antonín OlšavskýSavec 
koš :   Adela Hůrková
Béčko : Patrik Moravec
rozdělovač : Kateřina Tomanová
1 proud : Anna Tomanová
2 proud : Rozálie Hulcová

    Údržba           techniky

24.6.2023

  Kroužek mladých hasičů se rozhodl že umyje hasičskou techniku, jelikož jednotka měla v posledních dnech hodně  událostí. 

   Poutový             pohár
  Malá Víska

Dne 9.9.2023 se konal Poutový pohár v Malé Vísce. Soutěžilo se v kategorii mladší a starší. V kategorii mladší se zůčastnilo 9 družstev a v kategorii starší 7 družstev.
Mladší družstvo se umístilo na 8. místě.
Starší družsvo se umístilo na krásném 3. místě

Okrsková soutěž Běšiny

Dne 27. května 2023 se konala okrsková soutěž 17. okrsku Běšiny na fotbalovém hřišti v Běšinech. Zučastnilo se celkem 3 družstva dětí. Malá Víska, Vrhaveč a Běšiny. Jak jsme dopadli?
Umístili jsme se na krásném 3. místě s časem 35,62.

Nýrsko 15.4.2023

Jsme se zúčastnili soutěže v Nýrsku. Soutěžilo se v tří člených družstev . Soutěžilo se v disciplínách  šplh, zdravověda,              
                                               topografie, věcné prostředky, hasicí přístroje, spojování požárního útoku atd.

Kategorie 1

2. místo

Kategorie 2

5. místoKategorie 3

1. místo

Poutový pohár Malá Víska

Dne 10. 9. 2022 se konala soutěž O dětský putovní pohár v Malé Vísce.  Naše družstva se poprvé zúčastnila soutěže.
A jak jsme dopadli?
Družstvo Běšiny A  - čas 104,54 s - 8. místo z 10 družstev
Družstvo Běšiny B  - čas 73,82 s - 5. místo z 10 družstev