Hasičské zkratky

Zkratky používané ve výjezdových SMS

TYP

PODTYP

TYP – plný text

PODTYP – plný text

P

NB

POŽÁR

NÍZKÉ BUDOVY

P

VB

POŽÁR

VÝŠKOVÉ BUDOVY

P

Sklad

POŽÁR

PRŮMYSLOVÉ,ZE­MĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY

P

Shromazdiste

POŽÁR

SHROMAŽDIŠTĚ OSOB

P

Tunel

POŽÁR

PODZEMNÍ PROSTORY,TUNELY

P

Les,trava

POŽÁR

LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA

P

Trafo

POŽÁR

TRAFOSTANICE, ROZVODNY

P

DP

POŽÁR

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

P

Odpad

POŽÁR

POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ

P

EPS

POŽÁR

Signalizace EPS

P

Les

POŽÁR

Lesní porost

P

Trava

POŽÁR

Polní porost, tráva

P

Kos

POŽÁR

Popelnice, koše

P

Kontejner

POŽÁR

Kontejner

P

Odpad

POŽÁR

Odpad, skládka

DN

VYPR

DOPRAVNÍ NEHODA

VYPROŠTĚNÍ OSOB

DN

Uklid

DOPRAVNÍ NEHODA

UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ

DN

Uklid

DOPRAVNÍ NEHODA

ÚKLID VOZOVKY

DN

Vlak

DOPRAVNÍ NEHODA

ŽELEZNIČNÍ

DN

Letadlo

DOPRAVNÍ NEHODA

LETECKÁ

UNL

Komunikace

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Na POZEMNÍ KOMUNIKACI

UNL

Půda

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

DO PŮDY

UNL

Voda

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Na (DO) VODNÍ PLOCHU(Y)

UNL

Vzduch

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

DO OVZDUŠÍ

TP

Nebezpeci

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

TP

IZS

TECHNICKÁ POMOC

SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS

TP

Destrukce

TECHNICKÁ POMOC

DESTRUKCE OBJEKTU

TP

Nahrada zarizeni

TECHNICKÁ POMOC

NÁHRADA NEFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ

TP

OUP

TECHNICKÁ POMOC

OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR

TP

Prekazka

TECHNICKÁ POMOC

ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK

TP

Cerpani

TECHNICKÁ POMOC

ČERPÁNÍ VODY

TP

Mereni

TECHNICKÁ POMOC

MĚŘENÍ KONCENTRACÍ

TP

Monitor

TECHNICKÁ POMOC

MONITORING

TP

Hmyz

TECHNICKÁ POMOC

Likvidace hmyzu

TP

Strom

TECHNICKÁ POMOC

Odstranění stromů

TP

OUP potraviny

TECHNICKÁ POMOC

Otevření bytu potraviny

TP

OUP voda

TECHNICKÁ POMOC

Otevření bytu teče voda

ZOZ

Voda

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT

Z VODY

ZOZ

Vyska,hloubka

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT

Z VÝŠKY, Z HLOUBKY

ZOZ

Prostor

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT

UZAVŘENÉ PROSTORY, VÝTAH

ZOZ

Prostor

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT

Uzavřené prostory

ZOZ

Vytah

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT

Výtah

ZOZ

Zaval

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT

ZASYPANÉ,ZAVALENÉ

ZOZ

Vyska

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT

Z výšky

ZOZ

Hloubka

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT

Z hloubky

MU

Radiace

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

RADIAČNÍ NEHODA, HAVÁRIE

MU

Evakuace

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

EVAKUACE A OCHRANA OBYVATEL PLOŠNÁ

MU

Jiné

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

JINÉ

MU

Pozar

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Požár

MU

Vitr

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Větrná smršť

MU

Povoden

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Povodeň

JINÉ

Zatim neurceno

JINÉ, ZATÍM NEURČENO

ZATÍM NEURČENO

JINÉ

TEST

JINÉ, ZATÍM NEURČENO

TECHNOLOGICKÝ TEST