Odborná příprava JPO

Cvičení NDT v Pentagonu

Dne 7.12.2019 naše jednotka uspořádala v prostorách Pentagonu cvičení NDT ( nositel dýchací t echniky.).Protože se jedná o tří podlažní budovu a jiné jednotky nemaji možnost cvičit v takové budově,zrodil se nápad pozvat i jiné jednotky na toto cvičení,Oslovili jsme Jaroslava Kroupara z SDH Janovice nad Úhlavou který má dlouholeté zkušenosti stakovým cvičenim by nám pomohl.Jarda oslovil i pana Valdmana z HZS Klatovy jestli by nám Klatovská stanice nezajistila doplnování lahví protiplynem.Naše jednotka oslovila jednotky ,které snámi delší dobu spolupracují jako jsou JSDH Janovice nad Úhlavou, JSDH Spule, JSDH Volšovy.Po pár dnech se začli ozývat další sbory z okresu jako Strašín, Klatovy, Kašperské Hory kteří by rádi také přijeli.

První část cvičení zahájil pan Jaroslav Valdman z HZS Klatovy -náčelník chemické služby aby nám zopakoval práci s dýchcí technikou , jak se chovat v zakouřeném prostředí.Jaroslav Kroupar nás seznámil s hašením požárů takzvaným D programem, který jsme si mohli vyzkoušet i v praxi.

Poslední částí cvičení jsme se přemýstili do Pentagonu kde jsme prováděli průzkum bojem , vyhledávání zraněných osob a určení místa požáru.Doplnění lahví zajištoval pan Jaroslav Valdman z HZS Klatovy s protiplynem.

Cvičení se všem líbilo. Věříme že cvičení v Pentagonu nebylo poslední,

Cvičení se zučastnilo 6 jednotek -42 hasičů

Požár hotel Rixi - prověřovací cvičení

Dne 7.6.2019 ve 14:30 vyjížděla naše jednotka do obce Špičák do hotelu Rixi ,kde se konalo Taktické cvičení konané HZS Klatovy . Naše jednotka měla povinnou účast , jelikož Železno rudsko spadá do našeho požárního poplachového plánu. Dále se zúčastnili dobrovolné jednotky z Čachrova , Hojsova stráž, , HZS Železna Ruda , HZS Klatovy ,Srní, Hartmanice , Kolinec,hasiči z národního parku Šumava,.Dorazili i němečtí kolegové z Bavorské Rudy. Příjezd jednotek byl naplánován na 16:00 v místě parkovište Kaskády . Po příjezdu všech jednotek proběhl nástup a seznámeni s plánem zásahu. Pak to začalo. Jednotky byli vyslány se zapnutým majákem a spuštenou houkačkou a s časovou prodlevou na hotel podle dojezdového plánu. Lidé, kteří o ničem nevěděli se scházeli u hotelu a myslili si že opravdu   hoří. Sledovanost byla opravdu veliká. Některé jednotky byli určený na průzkum a evakuaci osob v hotelu , někteří jednotky prováděli kyvadlovou dopravu vody z nedalekého rybníka. Naše jednotka po příjezdu na místo byla rozdělena a to dva členové z jednotky prováděla průzkum a vyhledávání osob v dýchací technice na třetím patře hotelu a zbytek jednotky prováděla kyvadlovou dopravu vody na požářiště. Hotel byl z cela zakouřen , takže vyditelnost byla minimální až nulová. Místnosti , které byli průzkumem zhlednuté, musel průzkum označit, křížkem na dveře, aby nedocházelo k desorientaci hasičů.

V průběhu zásahu došlo ke zřícení poschodí a musela být povolána výšková technika ,která prováděla evakuaci osob ze 4 a 5 patra. Evakuace osob byla z dlouhavá , jelikož vyváděcí masky měli pouze HZS a SDH Hartmanice takže po nalezení osoby a zahlášeni veliteli zásahu jsme museli vyčkat u nalezené osoby dokud nedorazili hasiči s vyváděcí maskou. Byli i povoláni zachranářské psy , kteří vyhledávali pohřešované osoby v okolí hotelu , jelikož bylo podezření že někteří osoby propadli panice a jsou někde v okolí hotelu. Po skončení cvičení byl závěrečný nástup , kde bylo vyhodnocení celé akce. Na nástupu nám také bylo oznámeno že na podzim se připravuje obrovské cvičení ,kde bude hořet lesní porost na celé České i Německé straně Šumavy.

Návrat na základnu v 18:30.

Technika CAS 25

DA Mercedes Benz 4x4 L1T

Počet lidí : 6 zasahujících

                    2 hasiči jako figuranti

Noční cvičení NDT Spůle

V sobotu 25.3.2017 bylo večer u kravína trochu živěji - JSDHO Spůle, společně s JSDHO Janovice nad Úhlavou a JSDHO Běšiny zde uspořádalo výcvik se zaměřením na zásah v přízemní budevě s prováděním průzkumu, evakuace a záchrany osob, komunikace pomocí RDS..., samozřejmě si nositelé dýchací techniky provedli svůj pravidelný výcvik.

Noční cvičení NDT Janovice nad Úhlavou

Dne 13.10 2018 v 19:30 hořelo v bývalých kasárnách v Janovicích nad Úhlavou v objektu pradelny. Ve skutečnosti šlo o noční cvičení hasičských jednotek Spůle , Volšovy a Běšiny. Objekt byl zakouřen a úkolem pátracích jednotek bylo nalézt propanbutanovou láhev , figurínu o váze 80 kg, figurantku , a zraněného hasiče. Zaroveň si jednotky procvičili komunikaci vysílačkami. Všechny pátrací skupinky provedli úkol výborně a tím splnili povinnost prodychu. Návrat na základnu kolem 00:00 hodin

     Janovice nad Úhlavou

Dne 25.10.2014 dobrovolný hasiči z Janovic pořádali taktické cvičení s polu s hasiči z německého Arachu.
          V sobotu dopoledne do bývalého tankodromu u Janovic nad Úhlavou příjíždí několik hasičských vozidel a posádky dokončují instalaci nehody.Ta vypadá na první pohled reálně. Na místě je několik českých sborů a u vjezdu do areálu stojí inspektor z německého Chamu.Scénář je takový že jednotky dostanou oznámení o nehodě. Na místo vyjedou cisterny z dobrovolných jednotek z Klatov, Sušice, Janovic a Běšin.Nic méně ti prvotním průzkumem zjistí, že kamion má otevřené takzvané ADR značky a je tedy jasné, že převáží chemické látky. Na takový zásah naše jednotky nejsou vybavené, chemická jednotka v Klatovech není momentálně dostupná, proto se povolávájí kolegové z Německa. Ti postaví dekontaminační pracoviště a jednotky budou pracovat společně. Další jednotky jako jsou Bystřice nad Úhlavou, Spůle a druhé družstvo z Běšin s technikou DA vybavené s vodními čerpadli přijedou na místo a začnou provádět dálkovou dopravu vody s tím že po čase se jedno čerpadlo pokazí a bude se muset vyměnit za německou.
            Za pár minut se ozve hlas ve vysílačce a údolí pod hradem Klenová je rázem plné sirén hasičských aut. Hasiči přijíždějí na místo, posádky provádí průzkum a bez okolků se oblékají do lehkých chemických oděvů. Po pár minutách je jasné že kamion převáží nebezpečný amoniak. To vystavuje hasičům červenou. Dále k autu nesmí. Naši dobrovolní hasiči i Němci jsou omezeni bezpečnostními předpisy.Dobrovolní hasiči z Německa mají takové předpisy stejné jako u nás. Hasič, který by se otrávil chemikálií, už nikdy nikomu nepomůže.
Za pár minut jsou na místě Němci, staví dekontaminační pracoviště. Tím musejí projít všichni,zranění z nehody i zasahující hasiči.
          Perfektně funguje i dodávka vody, nádrž na 5 000 litrů vody se plynule plní.. Dodávka vody se nezadrhne ani ve chvíli ,kdy se pokazí jedna z českých stříkaček a musí být nahrazena německou.
Dobrovolní hasiči, kteří ( hasičinu) dělají zdarma, ve svém volném čase, jsou připraveni na jakoukoli situaci a nedělá jim problém ani mezinárodní spolupráce.
Na tomto cvičení se podílelo 150 hasičů. Ti zNěmecka přijeli z Arachu, Furt im Waldu a Chamu
Naše jednotka JSDHPO Běšiny zasahovala s technikou CAS 25 RTHP 706
                                                                                  DA 31 s PS 12

Klenová

                   

10. 5. 2014 se okolo 9 hodiny ranní začaly objevovat v podhradí hradu a zámku Klenová hasičské jednotky se svojí technikou. Jednalo se o taktické cvičení jednotek JPO III. a JPO V. s námětem dopravit na místní hrad požární vodu z nedaleké říčky Jelenky.

Tím splnili letošní téma odborné přípravy: Taktická cvičení v památkových objektech (evakuace, přístup pro požární techniku, zdroje vody pro hašení)

Z důvodu nízké vodní hladiny na toku, byla potřeba vodu nahromadit na vhodném místě k vytvoření sacího stanoviště. Tohoto úkolu se zhostily jednotky Janovice nad Úhlavou a Spůle. Ti pomocí pytlů s pískem vytvořili na toku potřebnou zábranu. Při této činnosti si připomněly a procvičily správné kladení pytlů. Zde hned viděli jejich funkčnost při správném provedení hráze. Následně se přesunuli na stanovené shromaždiště za dalšími cvičícími, kteří byli z jednotek Petrovice nad Úhlavou, Dubová Lhota, Klenová, Týnec a Běšiny.
Při zahajovacím nástupu byli všichni seznámeni se záměrem cvičení a jeho průběhu. Jednotkám byly přiděleny jednotlivá stanoviště a velitelům družstev radiostanice, pro nácvik komunikace mezi nimi a velitelem zásahu. Hlavně k přehlednosti situace během cvičení. Neboť hadicové vedení bylo pokládáno prostorem bývalého vojenského prostoru Janovice. Ve zdejších podmínkách neměli obsluhovatelé požárních stříkaček šanci vidět na sebe a tak se museli členové družstev rozestavit podél vedení a signalizovat si ručními signály jak bylo plánováno. Zde se ukázalo, že na tuto techniku komunikace se pomalu zapomíná.
Pro cvičení těchto jednotek v našem početním stavu bylo určeno 6 požárních stříkaček na jednoduché dopravní vedení B´´, které měřilo rovných 1600m a od řeky stoupalo o 110m do CAS která stála před hlavní bránou hradu. Z CAS bylo vytvořeno dopravní vedení B a následně 3 C proudy, které směřovaly pod hradby do přilehlého lesa. Během dodávky vody však bylo dodávané množství vyšší než spotřeba a tak se pro potřeby prázdnění nádrže chvilkově využívala cisternová lafeta B.
Cvičící hasiči se okamžitě stali terčem k fotografování kolem jdoucích turistů, mířících na místní památku.
Celé cvičení bylo zakončeno vyhodnocením před hasičskou zbrojnicí na Klenové. Místní se zde rychle ujaly žíznících hasičů, poněvadž počasí nám přálo a běhat v těch mundůrech celé dopoledne! Známe to všichni, co se vypotí.
Celkem se zúčastnilo 7 jednotek o počtu 43 hasičů.
7 požárních stříkaček, 3 CAS a 2 DA Avia.

Velké poděkování patří paní ředitelce hradu Klenová, která nás nechala cvičit v sobotním dopoledni kdy má hrad velkou návštěvnost. Ještě jednou Díky
Pro některé ten zlý Velitel zásahu a autor cvičení co nás honil do toho kopce.
Velitel jednotky JSDHPO města Janovice nad Úhlavou Jaroslav Kroupar
Naše jednotka JSDHPO Běšiny zasahovala s čepadlem PS 12 a s CAS 25 RTHP 706.


Janovice nad      Úhlavou

Taktické cvičení

Dne 30.3.2013 probíhalo taktické cvičení zásahových jednotek SDH Janovice nad Úhlavou , SDH Běšiny, SDH Klenová ,SDH Spůle.
Cvičení se týkalo orientace v zakouřeném prostředí,
vyproštování a ošetření osob při autonehodě, dálková doprava vody, a požár objektu.Nedílnou součástí cvičení byla zdravověda.
Naše jednotka JSDHPO Běšiny zasahovala s technikou Cas 25 RTHP 706