Označení členů JPO

Označení hasičů

Funkn oznaen len JSDH


Hasiči u zásahu plní různé funkce, které jsou dány jejich odborností. V rámci jedné jednotky SDH (dále jen JSDH) se rozlišují zejména následující hlavní funkce:

 

  • Velitel jednotky: jediný v daném JSDH - velí jednotce.
  • Velitel družstva: může být několik. Zasahující jednotka musí mít mezi sebou alespoň jednoho velitele (je jedno, jestli velitele jednotky, nebo velitele družstva).
  • Strojník: řídí auto, obsluhuje čerpadlo.
  • Hasič: ostatní členové jednotky. 
Každý hasič může mít navíc různé kurzy a specializace, např. školení na práci s motorovou a rozbrušovací pilou, nositel dýchací techniky, apod. Na rozdíl od výše uvedených funkcí nejsou vetšinou tyto konkrétní specializace nijak speciálně vyznačeny.
 
Protože u události zasahuje většinou několik jednotek, je nutné dále rozlišovat hasiče z pohledu velení u zásahu. Zejména se rozlišuje velitel zásahu (jeden z velitelů zasahujících jednotek, většinou se jedná 
o velitele hasičského záchranného sboru ČR).
 
Existují různé způsoby rozlišení zasahujících hasičů. Následující text přináší jejich přehled.
 

1. Funkční značení na výložkách

Následující tabulka ukazuje hodnostní značení, které se nosí nejčastěji na pracovních stejnokrojích (tzv. PS II). Tyto stejnokroje se používají pouze při výcviku nebo při technických zásazích. U ostatních událostí se používají zásahové oděvy, na nichž toto označení chybí a hasiči se rozlišují jinak (viz dále).
 
Velitel jednotkyZástupce veliteleVelitel družstvaTechnikStrojníkStarší hasič
po 5 letech 
v jednotce
Hasič

 

 

2. Rozlišení na zásahových přilbách

Od roku 2009 se používá značení funkcí pomocí barevných pruhů na zásahových přilbách. Protože je tento způsob značení poměrně nový a vyžaduje technickou úpravu (polepení) přileb, tak zdaleka ne všechny jednotky toto značení používají. Dá se ale předpokládat, že se postupem času stane standardem.
Barevný pruh by měl na levé straně obsahovat název jednotky a na pravé straně příjmení a první písmeno jména hasiče. Hasiči, kteří absolvovali minimálně střední zdravotnickou školu, případně kurz „Řidič dopravy nemocných a raněných“, mohou používat jako označení hasiče se zdravotnickým vzděláním samolepící znak „modrá hvězda života“.
 
Pokud to konstrukce přilby umožňuje, je možné u velitelských funkcí použít jako doplněk tohoto označení také čelní štítek v barevném provedení shodném s barevným provedením pásu. U ostatních funkcí je možné použít čelní štítek v barevném provedení černém nebo zlatém.
 
Barevné označení se liší u hasičského záchranného sboru ČR a u jednotek dobrovolných hasičů, viz následující tabulka:


Příslušnící HZS ČR:

Funkcebarva pásubarva písma
do velitele družstvaštříbrnáčerná
velitel družstvamodrábílá
velitel četyčervenábílá

 

Příslučnící jednotek SDH obcí a podniků a zaměstnanci HZS podniků:

Funkcebarva pásubarva písma
do veliteležlutáčerná
velitel (družstva, jednotky)oranžováčerná

Označení funkce na přilbě udává v podstatě kvalifikaci hasiče z pohledu velení. Neříká nic o tom, kdo z hasičů skutečně v daný okamžik velí. Může stát, že v rámci jednotky vyjede k zásahu velitel jednotky spolu s velitelem družstva. Pak oba dva mají u zásahu přilbu s oranžovým pruhem. Aktuální velení se proto rozlišuje pomocí výstražných vest.
 

3. Rozlišení pomocí reflexních vest

Obecně mohou hasiči při své práci používat oranžové reflexní vesty, např. pokud pracují na frekventované silnici. Tyto vesty jsou buďto bez nápisu, nebo s nápisem HASIČI. Kromě toho ale vesty slouží i k rozlišení funkcí z pohledu velení u zásahu (jako doplněk k rozlišení na přilbách, viz výše). Velitel celého zásahu má proto vždy vestu s nápisem "VELITEL ZÁSAHU". Hasič velící konkrétní jednotce (zvláště u zásahu s větším počtem jednotek) by měl mít vestu s nápisem "VELITEL JEDNOTKY", atd.