Stejnokrojový předpis

Stejnokroj


Označení členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se řídí podle Stejnokrojového předpisu SH ČMS, který uvádí druhy stejnokrojů a součástky, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování stejnokrojů a jejich součástí.
Označení členů dobrovolných jednotek stanovuje vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
 
Oznaen hasi
Členové SH ČMS (SDH)

Funkcionáři SDH

Funkcionáři okrsku

Funkcionáři OSH


Členové JSDH

Výložky vycházkového stejnokroje

 

Označení členů SH ČMS (SDH)proužek zlatavý, 5 x 30 mm


   Člen SH ČMS (SDH)


   Člen SH ČMS (SDH) po 3 letech členství


   Člen SH ČMS (SDH) po 5 letech členství


   Člen SH ČMS (SDH) po 8 letech členství


   Člen SH ČMS (SDH) po 10 letech členství


 

Označení funkcionářů SDHrozeta zlatavá, průměr 14 mm


   Vedoucí kolektivu


   Člen výboru, revizor


   Náměstek starosty, velitel, předseda revizní rady


   Starosta SDH


 

Označení funkcionářů okrskurozeta zlatavá, průměr 18 mm


   Aktivista okrskového výboru


   Člen okrskového výboru, revizor


   Náměstek starosty, velitel, předseda revizní rady


   Starosta okrsku


 

Označení funkcionářů OSHsutaška žlutá dvojitě modře protkaná,
rozeta zlatavá, průměr 14 mm


   Zaměstnanec kanceláře OSH


   Vedoucí kanceláře OSH
sutaška žlutá dvojitě modře protkaná,
rozeta zlatavá, průměr 18 mm


   Člen odborné rady OSH


   Člen výkonného výboru OSH a OKRR


   Náměstek starosty OSH, předseda OKRR


   Starosta OSH
Výložka pracovního stejnokroje

 

Označení členů dobrovolných jednotekrůžice stříbrná, průměr 14 mm
proužek stříbrný, 5 x 30 mm


   Hasič


   Starší hasič po 3 letech členství v jednotce


   Strojník


   Technik


   Velitel družstva


   Velitel družstva
Zástupce velitele dobrovolné jednotky


   Velitel dobrovolné jednotky

Stužky , vyznamenání

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SH ČMS je největším sdružením dobrovolných hasičů v České republice. Následující seznam obsahuje pouze vyznamenání dle platného Statutu vyznamenání SH ČMS. Kromě těchto vyznamenání mohou organizační jednotky (sbory, okrsky, okresní či krajská sdružení) udělovat svoje vlastní medaile, např. pamětní.

Medaile SH ČMS Za věrnost (Fidelity Medal)

shcms-za-vernost-10
shcms-za-vernost-20
shcms-za-vernost-30
shcms-za-vernost-40  Uděluje OSH za dlouhodobou aktivní činnost.
                                  Poprvé se uděluje i medaile, dále se udělují pouze stužky.
 • Počet proužků udává počet desetiletí členství v SDH.
 • Nosí se pouze nejvyšší udělená stužka.
Čestné uznání SH ČMS (Certificate of Merit)

shcms-cestne-uznani-osh
shcms-cestne-uznani-ksh
shcms-cestne-uznani-ustredi


 • Uděluje se hasičům i celým sborům.
 • Má tři stupně: Čestné uznání OSH (jeden modrý pruh), Čestné uznání KSH a Čestné uznání SH ČMS.
 • Podmínkou pro udělení ČU OSH je předchozí udělení Čestného uznání SDH.
 • Podmínkou pro udělení ČU KSH je předchozí udělení medaile Za zásluhy.
 • Podmínkou pro udělení ČU SH ČMS je předchozí udělení medaile sv. Floriána.
 • Nosí se pouze nejvyšší udělený stupeň.
 • Stužky se k Čestným uznání OSH, KSH a SH ČMS vydávají až od roku 2011.
 • Lze udělit opětovně.
Medaile SH ČMS Za příkladnou práci (Exemplary Work Medal)

shcms-za-prikladnou-praci
 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však po 10 letech nepřetržité aktivní práce.
 • Podmínkou pro udělení je uplynutí alespoň 5 let od získání Čestného uznání OSH, alespoň 10 let aktivní práce v SDH a věk alespoň 28 let.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
Medaile SH ČMS Za zásluhy (Medal for Merit)

shcms-za-zasluhy
 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však 5 let po získání medaile Za příkladnou práci.
Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
Medaile sv. Floriána (St. Florian Medal)


shcms-medaile-sv-floriana
 • Uděluje KSH hasičům, nejdříve však 5 let po získání medaile Za zásluhy a 1 rok po získání Čestného uznání KSH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Medaile nahrazuje starší Odznak sv. Floriána.Medaile SH ČMS Za mimořádné zásluhy (Medal for Exceptional Merit)


shcms-za-mimoradne-zasluhy
 • Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům i sborům, nejdříve však 5 let po získání medaile sv. Floriána a 1 rok po získání Čestného uznání SH ČMS.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
Řád sv. Floriána (St. Florian Order)


shcms-rad-sv-floriana
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům a sborům za mimořádné výsledky v činnosti, a to nejdříve 5 let po udělení medaile Za mimořádné zásluhy. U jednotlivců je další podmínkou věk alespoň 50 let a alespoň 30 let členství v SDH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
Titul Zasloužilý hasič (Meritorious Fireman)


shcms-zaslouzily-hasic
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva.
 • Uděluje se zpravidla po 5 letech od udělení medaile Za mimořádné zásluhy. Další podmínkou věk alespoň 65 let a alespoň 40 let členství v SDH.
 • Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy zasloužilých hasičů.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
Medaile SH ČMS Za zásluhy o výchovu (Medal for Merits in Upbringing)


shcms-za-zasluhy-o-vychovu
 • Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům, kteří ve funkci vedoucích kolektivů mládeže a dorostu nejméně 10 let dosahují příkladných výsledků, a nebo kteří svou dlouholetou činností zvlášť přispěli k rozvoji práce s dětmi a dorostem
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
Medaile SH ČMS Za záchranu života (Lifesaving Medal)


shcms-za-zachranu-zivota
 • Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří zachránili lidský život.
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
Medaile SH ČMS Za odvahu a statečnost (Bravery Medal)


shcms-za-odvahu-a-statecnost
 • Uděluje vkonný výbor SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří s nasazením vlastního života při požáru, výbuchu, havárii či živelní pohromě prokázali mimořádnou statečnost a odvahu.
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
Medaile SH ČMS Za mezinárodní spolupráci (Medal for International Cooperation)


shcms-za-mezinarodni-spolupraci-1
shcms-za-mezinarodni-spolupraci-2
shcms-za-mezinarodni-spolupraci-3
 • Uděluje se cizím státním příslušníkům, členům zahraničních partnerských hasičských a záchranářských organizací a ve výjimečných případech též fyzickým a právnickým osobám ČR, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj mezinárodní spolupráce hasičů a záchranářů.
 • Medaile má 3 stupně z nichž první stupeň je nejvyšší. 3. stupeň uděluje OSH, 2. stupeň uděluje KSH, 1. stupeň uděluje VV SH ČMS.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
Záslužný řád českého hasičstva (Order for Merit of Czech Fire Fighters)


shcms-zasluzny-rad
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS jako nejvyšší ocenění za zvláště vynikající zásluhy o rozvoj dobrovolného hasičstva a záchranářů v České republice či proslavení vlasti v zahraničí.
 • Při slavnostních příležitostech se řádová insignie nosí “in natura”.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
Titul Čestný člen SH ČMS (Honorary Member)


shcms-cestny-clen
 • Uděluje se fyzickým osobám, které nejsou členy SH ČMS, a přesto se významným způsobem zasloužily o prospěch nebo postavení obce, sboru, či dobrovolného hasičstva jako celku. K SH ČMS se hlásí a svými občanskými postoji a aktivitami podporují jeho činnost a poslání.
 • Výrazem titulu je medaile a diplom.
 • Od roku 2018 titul udělují po projednání rozhodovací orgány všech stupňů (valná hromada, shromáždění delegátů nebo představitelů sborů, shromáždění delegátů nebo představitelů OSH, shromáždění starostů OSH a sjezd). Orgány, které titul udělí, vedou evidenci udělených titulů
 • Z výše uvedeného vyplývá, že tuto stužku nenajdete na žádné uniformě člena SDH.
Pamětní medaile (Commemorative Medals)


shcms-pametni-paty-sjezd
shcms-pametni-100let-cr
 • 1. stužka: Upomínková plaketa vydaná v roce 2015 u příležitosti 5. sjezdu SH ČMS konaného v Pardubicích.
 • 2. stužka:Pamětní medaile vydaná SH ČMS v roce 2018 u příležitosti 100. výročí samostatné Republiky, určená pro členy SH ČMS, ale i pro fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj dobrovolné požární ochrany. Medaile mohly udělit sbory dobrovolných hasičů, okresní a krajská sdružení hasičů a výkonný výbor SH ČMS.