Výbor SDH

Starosta SDH František Duchek
Náměstek starosty SDH           František Petrželka
Náměstek starosty SDH Jaroslava Denková
Velitel SDH, správce hasičské zbrojnice
Velitel JSDH
Josef Kubát
Rudolf Adamec ml.
Zástupce velitele SDH Michal Matějka
Jednatel SDH Romana Matějková        
Hospodář SDH Anna Kolorosová
Vedoucí mládeže
Vzdělavatel, organizační referent
Rudolf Adamec ml.
František Vávra
Strojník SDH Zdeněk Majer
Referent MTZ, správce hasičského cvičiště Václav Mayer
Referentka žen SDH Pavlína Langmayerová
Předseda KRR SDH Václav Turner
Člen RR SDH Stanislav Rudolf
Člen RR SDH, správce hasičského rybníka Václav Baštař
Referent prevence Josef Matějka
Kronikář SDH Aleš Potužák