Výbor SDH

Starosta SDH František Duchek
Náměstek starosty SDHFrantišek Petrželka
Náměstek starosty SDH Jaroslava Denková
Velitel SDH, správce hasičské zbrojnice
Josef Kubát
Zástupce velitele SDH Michal Matějka
Jednatel SDH Romana Matějková
Hospodář SDH Anna Kolorosová
Vedoucí mládeže
Rudolf Adamec ml.
Vzdělavatel - organizační referent František Vávra
Strojník SDH Zdeněk Majer
Referent MTZ, správce hasičského cvičiště Václav Mayer
Referentka žen SDH Pavlína Langmayerová
Předseda KRR SDH Václav Turner
Člen RR SDH Stanislav Rudolf
Člen RR SDH, správce hasičského rybníka Václav Baštař
Referent prevence Josef Matějka
Kronikář SDH Aleš Potužák